Witamy na stronie użytkowników Suzuki GSX 1400 

Suzuki GSX 1400. Forum użytkowników, historia, modele, malowania, serwis, porady dotyczące zakupu. 

 

Prawa

Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX1400, GSX 1400, GSX 1400


Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Copyright wyjaśnienie

Wszystkie komponenty serwisu GSX1400.pl włączając w to ale i nie limitując do każdego tekstu, fotografii, grafiki, nagrania dźwiękowego i filmowego, programu jest i są zastrzeżone przez GSX1400.pl i są chronione prawem państwowym i międzynarodowym. Jakakolwiek część całości GSX1400.pl lub całość lub pomysł na sposób i/lub metodę działania nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio kopiowane, publikowane, reprodukowane, modyfikowane, przedstawiane (za wyjątkiem linka kierującego na stronę GSX1400.pl), eksponowane, sprzedawane, transmitowane. Dopuszcza się możliwość kopiowania treści i/lub opisów jedna z zastrzeżeniem podania do wiadomości o pochodzeniu informacji ze strony GSX1400.pl. Również jakakolwiek część całości lub/i całość lub/i każdy pomysł GSX1400.pl nie może być magazynowane, umieszczony w pamięci komputera lub użyty do dystrybucji miedzy komputerami lub w jakimkolwiek systemie komputerowej łączności z wyłączeniem możliwości jednorazowego użycia lub wydrukowania jednej kopii detalu wyłącznie do użytku personalnego i nie komercjalnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie może powodować naruszenie praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim z dn. 4. lutego 1994 r., Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904).

Wyjaśnienie Naruszenia Prawa Copyright  

GSX1400.pl respektuje Prawo Copyright (Wszelkie Prawa Zastrzeżone) innych. Jeśli jesteście przekonani, że wasze Prawo Copyright zostało lub mogło zostać naruszone przez reprodukcje waszej pracy lub pomysłu na stronach GSX1400.pl  prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Administratora, pisząc na adres: administrator@gsx1400.pl

Wyłączenie Prawa Copyright (Wszelkie Prawa Zastrzeżone)

Wyłączeniu prawa copyright z GSX1400.pl podlegają niektóre zdjęcia oraz obrazy wykorzystane w serwisie, jako elementy dostępne ogólnie i ujawnione/wykonane nie przez GSX1400.pl.

Prawa szczególne

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. GSX1400.pl jest znakiem należącym i stworzonym przez GSX1400.pl. Logotyp GSX1400.pl jest chroniony prawem autorskim.  Znak GSX 1400 oraz Suzuki są zarejestrowanymi znakami handlowymi Suzuki Motor Corporation. Znak graficzny oraz logotyp serwisu RejestrMotocykli jest własnością serwisu Rejestrmotocykli.pl. Wszelkie inne znaki handlowe stanowią własność ich właścicieli.

Instrukcje i inna dokumentacja

Instrukcje obsługi dostępne na serwerze serwisu GSX1400.pl są udostępniane za zgodą i wiedzą Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Pobrane dokumenty nie mogą być rozpowszechniane bez zgody Suzuki Motor Poland oraz używane w celach sprzedaży/odsprzedaży. Instrukcja użytkowania jest własnością serwisu GSX1400FE.co.uk. Pozostałe dokumenty dostępne w serwisie są własnością GSX1400.pl.

Artkuły

Artykuły zamieszczone w serwiei udostępniane są za zgodą autorów.

Wykonanie strony

Strona wykonana na podstawie szablonu LukaCyrk. Projekt techniczny i końcowe wykonanie Prollow.pl.